📣📣 ประกาศผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ในงาน Nakhonphanom Winter Festival : ตอน สายลมแห่งความทรงจำ ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 ณ เวทีหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม