โครงการแพทย์ทางไกล โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

การแพทย์ทางไกล คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น ด้วยการเข้าถึงการรักษา และข้อมูลทางการแพทย์ได้มากขึ้นจากระยะไกล ทุกวันนี้เทคโนโลยีในการสื่อสารก้าวไกลไปมาก มีโปรแกรมจำนวนมากที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้ประหนึ่งสนทนากันอยู่ต่อหน้า รวมถึงการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (video conference) ที่คู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้ทั้ง 2 ฝ่ายได้อย่างไร้ข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ วิธีนี้จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่อีกสถานที่สามารถซักประวัติผู้ป่วย สั่งตรวจร่างกาย และประเมินสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ขอปรึกษาได้ และในภาวะที่แพทย์ไม่สามารถเจอหน้าผู้ป่วยได้ การแพทย์ชนิดนี้ก็มีประโยชน์มากทีเดียว

× How can I help you?