องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนโควิด 19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
เชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนโควิด 19

โควิด19

COVID19

วัคซีนโควิด

สร้างการรับรู้เเละเข้าใจเรื่องวัคซีน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

นครพนมโฉมใหม่

เราจะสู้ไปด้วยกัน

นครพนมร่วมใจ #ทีมนายกฯขวัญ

นายกขวัญ #นครพนมไม่ทิ้งกัน

ความลับของเจ้าพ่อ

คึดฮอดกันกะโทรกะไลน์กะเฟสหากันเด้อ

× How can I help you?