ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

h-20092021121756

ประกวดโครงการราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เลขที่ E28/2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ 14 กันยายน 2564

× How can I help you?