ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( น้ำมันดีเซล ) จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำไฮ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม – บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเทศบาลตำบลท่าอุเทน – บ้านนาผักปอด ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ( สายท้ายหมู่บ้านโพนสนุกด้านทิศเหนือไปตำบลพิมาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาผือ หมู่ที่ 3,8 ตำบลคำพี้ ไปอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ เชื่อมพื้นที่ตำบลก้านเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง