ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวัน ฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดนครพนม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง