ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกกรุงและประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ตามโครงการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง