ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ