ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋า สำหรับบรรจุเอกสารฝึกอบรมตามโครงการสนับสนุนเพิ่มคุณภาพการผลิตและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง