ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์รายการต่างๆสำหรับใช้ในการฝึกอบรมโครงการสนับสนุน การเพิ่มคุณภาพการผลิตและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง