ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าผ้า สำหรับบรรจุเอกสารฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง