ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

6-28052021153648

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกกคอนกรีต ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก – บ้านกุตาไก้ อำเภอปลาปาก ด้วยวิธีีประกวดราคาาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

× How can I help you?