ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

4-28052021153514

เรื่อง ประกกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นที่ดินซีเมนนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านโปร่ง ตำบลฝั่งแดง – บ้านนาคำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )

× How can I help you?