ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก

File-4

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นที่ทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม – บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์