📣📣 ประกาศผลการประกวดรอบคัดเลือก (รายชื่อไม่เรียงตามคะแนน)
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในงาน Nakhon phanom Winter Festival : ตอน สายลมแห่งความทรงจำ
🎤ฯ

📣📣 ประกาศผลการประกวดรอบคัดเลือก (รายชื่อไม่เรียงตามคะแนน)
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในงาน Nakhon phanom Winter Festival : ตอน สายลมแห่งความทรงจำ
🎤🎤 หมายเหตุ : ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ให้ผู้ผ่านเข้ารอบ มาลงทะเบียนเวลา 16.00 น. ณ เวทีหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม พร้อมเตรียมไฟล์เพลงที่จะใช้ประกวดจำนวน 2 เพลง