ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1 บ้านพนอมน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง