ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1 บ้านพนอม หมู่ที่ 3 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง