ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ 1 บ้านต้องใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง