ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ฯ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-3-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 )

× How can I help you?