ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ฯ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-4-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู๔้ที่ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 )

× How can I help you?