นายก อบจ.นครพนม ขอเป็นส่วนหนึ่งการช่วยเหลือ จูงมือสมาคมคนพิการ เปิดพื้นที่ขายสินค้ากลุ่มคนพิการทุกวันพุธและศุกร์


วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรางานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม(อบจ.ฯ) ว่า “น้องขวัญ” นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิดระบาด ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหลากหลายอาชีพ โดยทางคณะผู้บริหาร อบจ.นครพนม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อ รับทราบปัญหาจากประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ(ส.อบจ.นครพนม) ทั้ง 12 อำเภอ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตโรคโควิดระบาดระลอกใหม่
ล่าสุดทาง อบจ.นครพนม ได้สร้างความร่วมมือกับสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม วางแนวทางการช่วยเหลือ ด้วยการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากฝีมือหรือครอบครัวกลุ่มผู้พิการ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยใช้พื้นที่โรงจอดรถสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่จำหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้พิการด้อยโอกาส มีจำหน่ายทุกวันพุธ และวันศุกร์ พร้อมทั้งสนับสนุนคูปองให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ร่วมซื้อสินค้า เพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีรายได้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
“ในโอกาสนี้ขวัญจึงขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องประชาชน มาแวะซื้อชม ช่วยเหลือผู้พิการด้อยโอกาสให้มีรายได้ ทั้งเป็นการสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้พิการ ได้ทั้งผลิตภัณฑ์และบุญกุศล ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร อบจ.นครพนม จะหารือวางแนวทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ในทุกกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องฯ” นายก อบจ.นครพนม กล่าว

× How can I help you?