“นายกฯขวัญ ศุภพานี โพธิ์สุ” เข้ารับรางวัลครุฑทอง

เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งจะได้รับรางวัลครุฑทอง และใบประกาศเกียรติคุณ จาก ฯพณฯนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 โดยมีรายชื่อของ นายกฯขวัญ นส.ศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น 

สำหรับนายกฯขวัญเป็นบุตรีของนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และถือได้ว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อายุน้อยที่สุด สำหรับการทำประโยชน์เพื่อสังคมนั้น นายกฯขวัญได้ทำมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี และหนังสือ เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ในส่วนของการพัฒนาจังหวัดนครพนม นายกฯขวัญมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมเป็นที่ตั้ง นายกฯขวัญได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขวัญไม่ได้กังวลหรือเลือกที่จะดูแลเฉพาะชาวบ้านที่เลือกขวัญ แต่ขวัญมีหน้าที่ในการดูแลชาวนครพนมทุกคน ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว”

× How can I help you?