ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
เลขที่ 151/1 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

โทร. 0 4251 6293 โทรสาร. 0 4251 6293  E-mail : panidankp@gmail.com

สายตรง

หน้าห้องนายกฯ     —————————–>      042-514666
สำนักปลัด             —————————–>      042-516293
กองแผน และงบประมาณ  ———————>      042-516295
กองคลัง                —————————–>      042-516296
กองช่าง                 —————————–>     042-516297
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ———->     042-515320
กองพัสดุ และทรัพย์สิน  ————————>     042-511604 , 042-515321