ข่าว ททบ.5 วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ข่าว ททบ.5 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และเทศบาลตำบลบ้านแพง ส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ

× How can I help you?