ข่าวเที่ยง ททบ.5 วันที่16 มิถุนายน 2564

ข่าวเที่ยง ททบ.5 วันที่16 มิถุนายน 2564องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ

× How can I help you?