การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม อยู่กับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครพนม และคนอื่นๆ อีก 14 คน

20 มีนาคม เวลา 11:55 น.  · วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยนางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีปิด/มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “นครพนมยูธ คัพ” ครั้งที่ 1/2564 ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครพนม TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสมเกียรติ ศิริตัน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาฯ มีคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

× How can I help you?