ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยนางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (พ.จ.อ.ทองหล่อ โคตรชัย/ภาพ)

× How can I help you?