ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองและบริหารงบประมาณ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยนางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมโขงนที ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

× How can I help you?