ขอแสดงความยินดี นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

“ขอแสดงความยินดี นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เข้ารับรางวัลครุฑทอง”

นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นผู้มีความสามารถและผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี เชิดชูเกียรติเป็น ” บุคคลแห่งชาติ ” พุทธศักราช 2564

สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น