ขอเชิญชวน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในงาน Nakhonphanom Winter Festival : ตอนสายลมแห่งความทรงจำ ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 ณ เวทีหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประเภทที่จัดประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ (ไม่แยกชาย-หญิง)
1.รุ่นอายุ 15-25 ปี
2.รุ่นอายุ 26 ปีขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 2,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สมัครด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ชั้น 2 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 หรืออัพโหลดใบสมัครผ่าน Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/1qspAB1Di_V233euJONSH4UKJGLWy4P0n?usp=sharing
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
รอบคัดเลือก จัดประกวดในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 (ลงทะเบียนเวลา 16.00 น.) โดยเริ่มประกวดเวลา 19.00 น. ณ เวทีหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
รอบชิงชนะเลิศ จัดประกวดในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (ลงทะเบียนเวลา 16.00 น.) โดยเริ่มประกวดเวลา 19.00 น. ณ เวทีหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-6293
โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1UPKA9sQDP5oY0BcsYG3AKIOFDX-q9ewp/view?usp=sharing