การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

g-20092021121704

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding )

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เลขที่ E29/2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ 14 กันยายน 2564

× How can I help you?