การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

444-02062021164621

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ( พื้นที่ทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ – บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

× How can I help you?