การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

333-02062021164520

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านพระซอง ตำบลพระซอง – บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

× How can I help you?