การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างฯ

22-28092021152156

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นซีเมนต์ปรับปรุงคุณภพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านพระซอง ตำบลพระซอง – บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นซีเมนต์ปรับปรุงคุณภพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านเรณู ตำบลเรณู – บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding )

× How can I help you?