การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานโยธา รายการยาง CMS -2H จำนวน 18 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( น้ำมันดีเซล ) จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานโยธา รายการยาง CRS -2 จำนวน 18 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานโยธา รายการหินคลุก จำนวน 775 ตัน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ/เครื่องจักรกล จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง