การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเจาะจง

2

  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( น้ำมันดีเซล ) จำนวน 12,000 ลิตร โดนวิธีเจาะจง
  2. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( น้ำมันดีเซล ) จำนวน 15,000 ลิตร โดนวิธีเจาะจง
  4. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานโยธา รายการ หิน 3/8 นิ้ว จำนวน 670 ตันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?